دکتر پزشک پزشک
امام رضا (ع)

مبلغ ویزیت :15,000 تومان
نحوه پرداخت : اینترنتی
نشانی مطب : خراسان رضوی - مشهد -

سلامتی شمارا تنها آرزو نمیکنیم بلکه وظیفه ایی که به آن عمل خواهیم کرد.

 

متخصص مورد نظر شما ساعات ملاقات خود را تعیین و ثبت نکرده است
شما می توانید جهت تعیین وقت، پزشک دیگری را انتخاب نمایید

1. گام اول

انتخاب پزشک

2. گام دوم

انتخاب تاریخ و روز

3. گام سوم

دریافت نوبت
سیستم نوبت دهی » تعیین وقت ملاقات