دکتر Faeze Afshinfar
امام رضا (ع)

نحوه پرداخت : در محل مطب
نشانی مطب : خراسان رضوی - مشهد -

 

متخصص مورد نظر شما ساعات ملاقات خود را تعیین و ثبت نکرده است
شما می توانید جهت تعیین وقت، پزشک دیگری را انتخاب نمایید

1. گام اول

انتخاب پزشک

2. گام دوم

انتخاب تاریخ و روز

3. گام سوم

دریافت نوبت
سیستم نوبت دهی » تعیین وقت ملاقات