ثبت نام پزشکان ثبت نام مشاورکارآفرین ثبت نام فروشگاه ثبت نام رستوران ثبت نام همایش

انصراف سبد خرید فروشگاه/رستوران

کد ملی ( کد ملی خود را که در زمان ثبت سفارش درج نموده اید وارد نمایید )
شماره همراه ( شماره همراه خود را که مشخصات سفارش به آن پیامک شده است وارد نمایید )


 

توجه : ردیف هایی از جدول که کمتر از 48 ساعت به تاریخ تحویل آنها باقی مانده است، و یا قبلا انصراف داده شده است امکان انتخاب و انصراف وجود ندارد.
مبلغ انصراف داده شده به شارژ حساب کاربری شما انتقال می یابد